Kontakt

60-167 Poznań , ul. Wołczyńska 50 tel./fax 0-61 653-09-90

poznan@teredo.wroc.pl

Zapisz się na newsletter

Biuletyn informacyjny

Odwodnienia Marley

W ofercie firmy Marley znajdują się wszelkie produkty potrzebne do skutecznego, funkcjonalnego i estetycznego odwodnienia terenu:

 

Odwodnienia liniowe to grupa kanałów ze wszystkimi potrzebnymi elementami do wykonania kompletnego odcinka instalacji. Odpowiednie elementy umożliwiają poziome lub pionowe odprowadzenie wody.

 

 

Osadniki są elementami łączącymi rury spustowe (odprowadzające wodę z rynien) z rurami kanalizacji deszczowej ø 110 mm.

 

 

Do zbierania wody z terenu wokół budynków służą studzienki ściekowe. W ofercie dostępne są trzy rozmiary studzienek i akcesoriów.

 

 

Są to elementy kanalizacji zewnętrznej. Dzięki klapie zwrotnej nie ma możliwości aby woda cofała się do budynku nawet w przypadku bardzo silnych ulew.