Kontakt

60-167 Poznań , ul. Wołczyńska 50 tel./fax 0-61 653-09-90

poznan@teredo.wroc.pl

Zapisz się na newsletter

Biuletyn informacyjny

Rynny PCV Marley

Najważniejszym zadaniem właściwie dobranego sytemu rynnowego jest zapewnienie prawidłowego i całkowitego odbioru wody z dachu budynku.

Swoją wysoką jakość rynny Marley zawdzięczają długoletniemu doświadczeniu w produkcji. Marley jako pierwszy w latach 50-tych ubiegłego stulecia wyprodukował w Anglii sztywną rynnę PCV. Pionierski pomysł sztywnej rynny Marley nieprzerwanie rozwija do dziś, systematycznie doskonaląc technologię. Rynny Marley poprzez 50 lat swojej historii zyskały uznanie zarówno użytkowników jak i fachowców. świadczy o tym ich niezwykła popularność na najbardziej wymagającym w Europie rynku niemieckim oraz liczne nagrody branżowe.

W toku wielu lat doświadczeń ukierunkowanych na rozwój technologii, udało się ustalić najlepszy skład chemiczny rynien Marley. Swemu surowcowi (nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu) rynny Marley zawdzięczają doskonałe właściwości chemiczne i biologiczne:

  • nie ulegają korozji,

  • nie ulegają uszkodzeniu podczas długiej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe,

  • nie wymagają malowania,

  • są odporne na szkodniki, substancje agresywne chemicznie zawarte w ptasich odchodach i kwaśnych deszczach.

System rynnowy składa się z rynien, rur spustowych oraz elementów łączących i mocujących. Jego uzupełnieniem są akcesoria, m.in. pasy nadrynnowe, siatki i osadniki. Przykładową instalację systemu rynnowego oraz nazewnictwo elementów pokazuje rysunek.

 

 

W ofercie firmy Marley znajduje się 10 różnych profili rynien oraz 10 rodzajów rur spustowych. Możliwości połączenia odpowiednich rynien z rurami spustowymi pokazuje tabelka.

 

 

Systemy rynnowe Marley dostępne są w 10 różnych kolorach. Kolorystykę poszczególnych rodzajów rynien pokazuje tabelka.

 

 

Rynny Marley spełniają normy PN EN 607, 12200, 1462 i produkowane są zgodnie z systemami zarządzania środowiskowego EN ISO 14001 i zarządzania jakością EN ISO 9001.